• News

 • Đại Lý Chính Thức
 • 2010 TST là nhà phân phối cấp quốc gia của ABBA Linear Tech Co ĐÀI LOAN chuyên về các sản phẩm cho
  lĩnh vực tự động hoá & chế tạo máy: bi truợt, vít me bi...

  2010 TST được công nhận là nhà phân phối độc quyền của tập đoàn NATEC NHẬT BẢN chuyên về các sản
  phẩm cho lĩnh vực tự động hoá & chế tạo máy: bi trượt, vít me bi...

  2011 TST được công nhận là nhà phân phối chính thức của BALDOR ELECTRIC MỸ chuyên về các sản phẩm
  truyền động: gối đỡ Dodge, hộp số Dodge, mô tơ Baldor

  2012 TST được công nhận là nhà phân phối chính thức của ABB THỤY SĨ chuyên về các sản phẩm mô tơ điện